Remember Me
Remote Management Products
Scroll

Remote Monitoring & Prediction in 1 minuut

Over Remote Monitoring & Prediction

Remote Monitoring & Prediction (RMP) is dé controle op industriële installaties. Hiermee voorspel je het beste moment voor onderhoud op basis van realtime data die via sensors op de apparatuur worden verzameld. De data wordt op afstand uitgelezen, waardoor zelfs de meest afgelegen sites (denk aan scheepvaart en offshore) 24 uur per dag gemonitord kunnen worden. Deze data wordt geanalyseerd en geconverteerd naar bruikbare managementinformatie. Door het voorspelbaar maken van het benodigde onderhoud stijgt de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen. RMP is hiermee één van de pioniers op het gebied van Industrieel Internet of Things (IIoT).

Gebruikmaken van de door RMP geleverde data en analyseren van deze data, maakt het mogelijk om toekomstig onderhoud aan hydraulische en andere mechanische installaties te plannen op basis van vooraf opgestelde onderhoudsplannen. Maar hier blijft het niet bij. Op historische data en slijtagekarakteristieken worden vaak onderhoudstops gepland die vaak te vroeg of, erger nog, te laat zijn. Het resultaat is dat de productie stil ligt en dat de kosten hoog zijn. Doordat de data bij het RMP blijft binnenkomen, kunnen geplande onderhoudstops opnieuw worden bepaald. Ook kunnen potentiële storingen door verhoogde slijtage worden gealarmeerd, waardoor de kosten significant lager worden.

Sensors plaatsen op apparatuur
Hightech monitoring platform
Data analyseren
Aanpassen processen

Sensors plaatsen op apparatuur

Sensors zijn er in alle soorten en maten, zodat er altijd een geschikt model is voor jouw branche of toepassing. Alle sensoren zijn te koppelen aan RMP. Onze voorkeur gaat uit naar sensoren met werkbereik van 4-20mA, omdat dit de meest stabiele variant is. Maar het is aan jou om te bepalen waar de voorkeur ligt.

Om zeker te zijn van de positie en de dataverbinding wordt er gebruik gemaakt van een speciale GSM verbinding en zijn er externe antennes te monteren voor zowel GSM als GPS. Zo weet je dus altijd wat je machine doet en waar deze zich begeeft.

De onopvallende, schokvaste hardcase waterdichte behuizing wordt niet direct beïnvloed door de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid. Daarom is dit mooie product gemakkelijk weg te werken uit het zicht van iedereen, waardoor de sensor goed beschermd is tegen diefstal.

Hightech monitoring platform

De data van de geplaatste sensors wordt realtime ontvangen op een hightech monitoring platform en direct vertaald naar duidelijk af te lezen grafieken. Dit platform is via verschillende devices te raadplegen. De architectuur van het monitoring platform maakt het mogelijk om de ontvangen data via een API te ontsluiten naar andere systemen. Dit maakt Business Intelligents mogelijk. Naast directe meting van de apparatuur, worden ook indirecte metingen verricht. Denk bijvoorbeeld aan de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid die invloed kunnen hebben op het functioneren en de slijtage van de apparatuur. Ook deze indirecte metingen worden via het monitoring platform ontsloten en vertaald naar grafieken.

Data analyseren

Met de grote hoeveelheid data die verzonden wordt, kunnen analyses gemaakt worden. De trends die zichtbaar zijn in de grafiek, kunnen worden doorgetrokken waardoor voorspellingen kunnen worden gedaan over de levensduur van een onderdeel of van de hele machine.

Wanneer de data diepgaander geanalyseerd moet worden of je wilt het liever door een specialist laten uitwerken, dan kunnen wij jou hier prima mee helpen. Wij kunnen je helpen bij het analyseren van de data, het bepalen van de benodigde sensors om zo cruciale informatie uit een onderdeel of installatie te halen, of gewoon een eenduidig rapport van de analyse.

Aanpassen van bedrijfsprocessen

Wij gaan veel verder dan alleen monitoren, analyseren en voorspellen! Nu er voorspellingen gedaan kunnen worden voor bijvoorbeeld het onderhoud of de levensduur van een machine, kunnen (bedrijfs)processen hierop worden aangepast. Denk aan onderhoudsschema's die volledig op de voorspelling worden aangepast.

Kunssstof verwerkende industrie

Het bedrijf is gespecialiseerd in holle kunststof producten, die geproduceerd worden met blow moulding-techniek (blaasvormen). Het hydraulische hoge druk systeem dat gebruikt wordt om de modelmatrijzen voor het eindproduct met grote krachten bij elkaar te brengen, heeft een cruciale rol in het totale systeem en zorgt bij defect voor een acute stop van het productieproces. Hierdoor ontstaan ongewenste afvalstromen (afvoeren van hoogwaardig verhitte kunststof-voorraad).

Het RMP biedt deze producent van 'blow moulding' producten de mogelijkheid om het hydraulische hoge druk systeem realtime te monitoren, waardoor oneffenheden en drukvereffeningen kunnen worden gedetecteerd. Deze informatie geeft de trend aan van bijvoorbeeld slijtage of systeem-schommelingen. Met het doorzetten van deze trend in een voorspelling, kunnen potentiële storingen worden gecalculeerd en dus kan preventief onderhoud beter gepland worden. Dit zorgt in de toekomst voor financieel economisch onderhoud, waardoor ongeplande stilval van het productieproces niet meer aan de orde zal zijn.

Naar verwachting worden de voorspellingen steeds exacter, doordat er bij iedere meting nieuwe data wordt toegevoegd. Bovendien is de initiële investering van het RMP extreem laag ten opzichte van de te leveren zekerheid.

Leverancier offshore drilling equipment

Deze internationaal opererende organisatie wil de fluctuatie tussen twee bunkerreservoirs voor hun testopstellingen monitoren. Deze reservoirs staan door leidingwerk en afsluiters met elkaar in verbinding. Theoretisch is dit dicht, maar de praktijk wijst uit er ergens in de verbinding iets niet goed gaat. Om de betrouwbaarheid binnen de 24/7 test opstellingen te garanderen, wordt er met RMP gemonitord.

Uit deze ervaring blijkt dat productiebedrijven met RMP hun machines op afstand kunnen monitoren. Bovendien kunnen toeleveranciers hun geleverde producten of machines monitoren tijdens productie, maar bijvoorbeeld ook gedurende de garantie of service periodes.

Heavylift

Deze organisatie verhuurd materieel, mensen en engineering voor industriële "oversized movements". RMP wordt bij deze klant ingezet bij materieel dat zonder toezicht wordt verhuurd.

RMP met GPS zorgt ervoor dat Ale Heavylift alle verhuurde installaties kunnen volgen. Door het monitoren van verschillende parameters checken zij of het materieel wordt ingezet, wanneer het wordt ingezet en hoe het materieel ingezet wordt. RMP biedt de klant voor de toekomst ook mogelijkheden voor een ander business model. In plaats van de verhuurprijs te koppelen aan de totale huurperiode, is het mogelijk om 100% gegarandeerde capaciteit te verhuren.

HydraulIQ

Deze klant produceert hoogstaande hydraulische systemen samen met RMP. Voor een van hun klanten in de dredging-market worden sensoren op de te leveren producten gemonteerd om de continue toestand van de installatie te controleren.

Wanneer een van de componenten of custom-built onderdelen slijtage vertoont, kan 24/7 de productie of aankoop van onderdelen gestart worden.
HydraulIQ heeft hierop haar organisatie aangepast. Zo is er sprake van een enorme toename van 'up-time' en een enorme afname van kapitaalkrachtige spare parts, waarvan niet zeker is of die investeringen ooit zullen worden gebruikt.

Al met al dus grote besparingen in een toch al besparende offshore markt. HydraulIQ ondersteunt haar klanten door een heldere en betrouwbare toekomst te bieden.